Mört - Kristoffer Ottosson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:600
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2012-05-15
uppdaterad: