Makrill - Kristoffer Ottosson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1100
längd:
fångstplats:Lindholmen
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:1994-07-21
uppdaterad: