Sik - Kristoffer Ottosson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:1960
längd:
fångstplats:Västra Silen
metod:Pimpel
bete:Pirk+maggot
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad: