Sandstubb - Kristoffer Ottosson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:5
längd:
fångstplats:Orust
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-05-12
uppdaterad: