Sandskädda - Kristoffer Ottosson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:200
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-13
uppdaterad: