Skärsnultra - Kristoffer Ottosson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-08-01
uppdaterad: