Vitling - Kristoffer Ottosson

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:
bete:
fångstdatum:2018-08-01
uppdaterad: