Bergsimpa - Gustav Nyström

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lainioälven, Kangos
metod:Mete, Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-23
uppdaterad:2018-08-29 12:59:53