Rötsimpa - Håkan Schyllander

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:270
längd:
fångstplats:Basteviksholmarna
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-08-27
uppdaterad: