Skärsnultra - Håkan Schyllander

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:18
fångstplats:Varberg
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-08-05
uppdaterad: