Bäckröding - Daniel Ståhl

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Dalsjöfors
metod:Flugfiske
bete:E12
fångstdatum:2014-06-21
uppdaterad: