Sik - Daniel Ståhl

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:
längd:
fångstplats:Landösjön
metod:Båtpimpel
bete:Mormyska
fångstdatum:2017-06-14
uppdaterad: