Skärsnultra - Daniel Ståhl

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Öckerö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-07-28
uppdaterad: