Klarbult - Gustav Nyström

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:
uppdaterad: