foto: Hans Lindqvist

Solabborre - Freddy Persson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:10
fångstplats:Kungsbacka
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-14
uppdaterad:2018-07-14 16:14:58