Nors - Kjell Svensson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:7
längd:12
fångstplats:Nossan
metod:Spinnfiske
bete:Drag
fångstdatum:2018-04-15
uppdaterad:2018-04-15 15:21:31