Gärs - Albin Durell

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjölyckan
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-31
uppdaterad:2017-09-01 07:52:01