Tångspigg - Albin Durell

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:11
fångstplats:Bua Hamn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: