Tobiskung - Albin Durell

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:50
längd:28
fångstplats:Åsa
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: