Sill - Albin Durell

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: