Fjärsing - Simon Johannesson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:36
fångstplats:Åsa
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-06-18
uppdaterad:2017-08-24 18:35:54