Skärsnultra - Andres Jezek

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerhamn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: