Tångspigg - Andres Jezek

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerhamn
metod:Mete
bete:Mussla
fångstdatum:
uppdaterad: