Bergsimpa - Rickard Hermansson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:5
fångstplats:Rocksjön
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-17
uppdaterad:2017-08-17 09:42:51