Rötsimpa - Kelvin Hylen

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Lysfiske
bete:Jigg
fångstdatum:
uppdaterad: