Skärsnultra - Kelvin Hylen

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:
uppdaterad: