foto: Jesper Palmér

Glyskolja - Rickard Hermansson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:Turbåtsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2015-07-06
uppdaterad: