foto: Farsan

Skärsnultra - Rickard Hermansson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:70
längd:
fångstplats:Träslövsläge
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2014-08-18
uppdaterad: