Skärsnultra - Albin Lindqwist

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:55
längd:17
fångstplats:Kullen
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2007-06-30
uppdaterad: