Rötsimpa - Albin Lindqwist

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:370
längd:
fångstplats:Kåseberga
metod:Pilk
bete:Pilk
fångstdatum:
uppdaterad: