Bergsimpa - Lars Örnskov

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hydarp
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-17
uppdaterad:2017-07-18 03:44:14