Skärsnultra - Robin Kanthe

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: