Grässnultra - Ulf Noreman

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:68
längd:17
fångstplats:Basteviksholmen
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-12
uppdaterad:2017-07-13 19:41:47