Bergsimpa - Daniel Hagström

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hyndarp
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2017-07-07
uppdaterad:2017-07-12 05:16:25