Pirål - Vilma Örnskov

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-06-17
uppdaterad:2017-06-17 20:51:52