Sik - Andreas Karlsson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:3962
längd:68
fångstplats:Skräbeån
metod:Flötmete
bete:Mask+maggot
fångstdatum:2014-11-23
uppdaterad: