Rötsimpa - Fredrik Jadeland

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:420
längd:30
fångstplats:Blekinge Skärgård
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2011-03-30
uppdaterad: