Klarbult - Anders Lilja

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Kattegatt
metod:Mete
bete:Strandsnäcksbit
fångstdatum:2017-05-26
uppdaterad:2017-05-26 20:05:27