Stäm - Arvid Enemar

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad:2017-05-08 06:20:03