Sik - Anders "Anke" Nilsson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:2500
längd:60
fångstplats:Sölvesborgsviken
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-02-24
uppdaterad:2017-03-18 14:16:36