Sik - Marc Westrin

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:4625
längd:
fångstplats:Skräbe
metod:Kikfiske
bete:Mormyska
fångstdatum:
uppdaterad: