Sik - Manfred Isberg

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skräbeå
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: