Bäckröding - Manfred Isberg

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Älvdalen
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: