Tångspigg - Freddy Persson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Mete
bete:Tångmärla
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: