Skärsnultra - Freddy Persson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Kullaberg
metod:Dropmete
bete:Räka
fångstdatum:2009-07-07
uppdaterad: