Rötsimpa - Freddy Persson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-07-12
uppdaterad: