Gråsej - Freddy Persson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-01-23
uppdaterad: