Tångspigg - Melker Durell

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:12
fångstplats:Viderbergs Hamn
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-09-25
uppdaterad:2016-09-26 07:06:43