Småspigg - Andreas Schild

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:1
längd:4
fångstplats:Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-11
uppdaterad:2016-09-12 09:38:51