Bergsimpa - Ulf Noreman

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:6
längd:8
fångstplats:Brusaån
metod:Kikfiske
bete:Power Maggot
fångstdatum:2016-08-18
uppdaterad:2016-08-19 04:22:02